Mindfulness

Psykologcenter Limfjorden tilbyder kursus i mindfulness. Gennem et intensivt otte ugers forløb får du mulighed for at opnå større psykisk ro, styrke og balance i din hverdag.

Menneskenes ulykke kommer af et eneste: at de ikke kan blive roligt siddende på deres værelse

Blaise Pascal, Tanker

Den grundlæggende idé i mindfulness er at blive mere opmærksom og tilstedeværende i en aktiv og til tider hektisk hverdag. Via metaltræning oplæres du i at finde ind til dine værdier, skabe klarhed i dit følelsesliv og dine handlinger samt øge din selvbevidsthed. Mindfulness modvirker og forebygger bl.a. stress, angst og depression.

Via træning i mindfulness søger man en psykisk tilstand af såkaldt “bevidst nærvær”. I dette nærvær udvikles evnen til at registrere og neutralt iagttage tanker, følelser og kropslige fornemmelser samt sanseindtryk fra omgivelserne, uden forsøg på flugt eller undgåelse. Således bliver du i stand til roligt at undersøge oplevelser og indtryk med accept, venlighed og rummelighed, frem for at kæmpe imod dem.

Evnen til at regulere din opmærksomhed, styrker dig i dagligdagen, hvor man ofte kan reagere automatisk og rutinemæssigt. Derfor er mindfulness også en færdighed, der kan bruges og udvikles hele livet igennem og i alle tilværelsens facetter.

Kursus i mindfulness hjælper dig til:

  • større bevidsthed om din krops signaler med respekt for dens evne til selvregulering og helbredelse
  • større bevidsthed om din selvopfattelse og dit forhold til omverden
  • at genkende og ændre uhensigtsmæssige vaner og tankemønstre
  • større balance og ro i tanker og følelser
  • mere energi og overskud i hverdagen
  • træning i fysisk og psykisk afspænding
  • øget koncentrationsevne og kreativitet
  • personlig udvikling

Indhold, form og rammer
Næste hold starter mandag d. 25. september 2017, og du kan stadig nå at melde dig til.

Kurset består af otte mødegange á 2½ time, en aften om ugen.

Da intentionen i Mindfulness består i at lære gennem direkte oplevelse, er programmet er tilrettelagt således, at formel meditation og konkrete øvelser står centralt. Som deltager vil du blive guidet af en professionel, og der bliver lagt vægt på en håndgribelig og forståelig formidling.Øvelser vil blive suppleret med drøftelser og undervisning, som tager direkte udgangspunkt i oplevelser under øvelserne og i de daglige betragtninger mellem mødegangene.

Holdets størrelse
Deltagere inddeles i hold på minimum fem deltagere og maksimum ti kursister pr. hold. Størrelsen er valgt for at give kursister de bedste forudsætninger for fuldt udbytte.

Sted
Kurset finder sted i Løgstør by, “Byens hus”, Østergade 5, 9670 Løgstør (lokale 3.1) .

Pris
Prisen for deltagelse i hele kurset er 2.500,-

Tilmelding
Du tilmelder dig ved at skrive til Monika Ostapiuk pr. mail info@psykologcenter.com

Før endelig tilmelding til kurset vil du blive indkaldt til en samtale på ca. 15-30 minutter. Samtalerne vil bl.a. handle om dine forventninger og dit mål med kurset.

Underviser
Monika Ostapiuk, Cand.Psych.
2014 “Mindfulness Instruktør Uddannelse” ved “At Work Skolen”.

2014 2 dages kursus i “Introduktion til Acceptance and Commitment Therapy” ved Morten Hecksher/ Kognitiv Gruppen i Århus.

2013 “Mentalization Based Treatment for Children and Families”, 2 dages kursus/workshop med Peter Fonagy og Eia Asen organiseret af Polsk Psykiatrisk Forening i Krakow.

2011 10 dages kursus i “Vipassana Meditation”, England/ Hereford.

2010-2011 Avanceret kursus i “Systemisk familieopstilling” efter Bert Hellinger metode, organiseret af “PLUS”.

2008-2009 Grundkursus i “Systemisk familieopstilling” efter Bert Hellinger metode, organiseret af Wroclawska Pracownia Psychoedukacji i Terapii “PLUS”.

2006-2007 Kursus i “Systemisk familieterapi”, organiseret af Wroclawska Pracownia Psychoedukacji i Terapii ” PLUS”.

2003-2005 Trænerskolen “Nettet” i Wroclaw, organiseret af Wroclawska Pracownia Psychoedukacji i Terapii. Ledelse af gruppe og værksteder/ workshops for grupper.

Mere information
Skriv til Monika Ostapiuk pr. mail info@psykologcenter.com eller ring til os på tlf: 9866 9670