Som klient eller pårørende har du mulighed for at rapportere utilsigtede hændelser, herunder fejl, til Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD).

En utilsigtet hændelse kan kendes ved, at man som patient eller pårørende tænker: “Det der skete, burde ikke være sket. Det inderbærer en risiko eller har betydning for min eller pårørendes behandling. Jeg vil være sikker på, at fagfolkene lærer af det, der er sket, både der, hvor det skete, og i sundhedsvæsnet generelt”.

Din rapport bliver sendt til den person, som er ansvarlig for patientsikkerheden der, hvor hændelsen fandt sted. Her vil hændelsen blive analyseret for at finde ud af, hvordan man kan undgå, at noget lignende sker for andre. Herefter bliver rapporten anonymiseret og sendt til Styrelsen for Patientsikkerhed, som bruger de utilsigtede hændelser til læring i sundhedsvæsnet generelt.

At rapportere en utilsigtet hændelse er ikke det samme som at søge erstatning eller indgive en formel klage. Læs mere om dine muligheder for at klage på www.stpk.dk eller for at søge erstatning på www.pepl.dk

Du kan rapportere en utilsigtet hændelse via nedenstående link:

www.stpk.dk/laering/utilsigtede-haendelser/

Med venlig hilsen

Cand.psych.aut. Gregers Gertsen

Psykologcenter Limfjorden