Priser og tilskud

En behandlingskonsultation varer mellem 45 til 50 minutter, og selvom prisen for behandling ved Psykologcenter Limfjorden er fastlagt ud fra givne retningslinjer, kan udgiften for dig variere afhængig af din situation. Det er ikke alle, der er bekendt med de muligheder, der foreligger, men der er mange penge at spare, så det er en god ide at undersøge. Her er beskrevet nogle af de vigtigste forhold, du kan være opmærksom på i forbindelse med tilskud.

Den Offentlige Sygesikring

Psykologcenter Limfjorden er tilknyttet Den Offentlige Sygesikringsordning. Dette betyder, at du som borger i Danmark er berettiget til støtte til din behandling hos os, hvis du falder ind under de henvisningsårsager, der er angivet. I Danmark er det din læge, der udfærdiger henvisningen, som du kan få aktiveret hos din psykolog. Du kan få over halvdelen af dine udgifter dækket således. Prisen reguleres enten lidt op eller ned to gange årligt af de Danske Regioner afhængig af den generelle økonomiudvikling i Danmark. Nedenfor er beskrevet din aktuelle pris, hvis du har en henvisning.

Her er de henvisningsårsager, som lægerne går ud fra. Opfylder du et af disse punkter, er du berettiget til økonomisk støtte i din behandling.

 1. Røveri-, volds- eller voldtægtsoffer.
 2. Trafik- og ulykkesoffer.
 3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer.
 4. Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom.
 5. Pårørende til personer ramt af invaliderende sygdom.
 6. Pårørende ved dødsfald.
 7. Personer, der har forsøgt selvmord.
 8. Kvinder der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.
 9. Personer der inden det fyldte 18. år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb.
 10. Personer med let til moderat depression efter foretaget psykometrisk test.
 11. Personer der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD.

Sygeforsikringen “danmark”
Er du medlem af Sygesikring “danmark”, kan du få yderligere tilskud til psykologbehandling på baggrund af din henvisning. Sygesikring Danmark yder tilskud af 200 kr., der yderligere fratrækkes ovenstående pris pr. konsultation. Har du ikke henvisning fra lægen, kan du få 300 kr. i tilskud.

Sundhedsforsikring
Mange har tegnet en privat sundhedsforsikring, der også indeholder enten støtte til psykologbehandling eller fuld betaling for konsultationerne. En privat sundhedsforsikring kan være tegnet af dig selv eller din arbejdsgiver, for at du kan få hjælp, hvis du får det svært. Nogle sundhedsforsikringer kræver, at psykologen er autoriseret, eller har et såkaldt ydernummer. Hos Psykologcenter Limfjorden er begge kriterier opfyldt.

Fagforeninger
Er du medlem af en fagforening, kan der ofte bevilliges psykologhjælp, hvis der vurderes at være behov for det, f.eks. i forbindelse med stressreaktioner eller belastninger på arbejdspladsen. Nogen gange skal der blot være tale om forhold, der kan påvirke dig psykisk og derved din arbejdsevne. Kontakt din fagforening og hør nærmere om dine muligheder. Din fagforening er desuden velkommen til at rette henvendelse til Psykologcenter Limfjorden, hvis den har spørgsmål om behandlingsmulighederne.

Priser uden tilskud eller støtte
Du behøver ikke at falde ind under henvisningsårsagerne for at kunne drage nytte af samtaleterapi. Prisen for konsultationer udenom støtteordninger er angivet nedenfor.

Rammebetingelser og aflysning af aftale
Som udgangspunkt er stabilitet i behandlingen vigtigt med hensyn til dit udbytte. Således bør tiderne så vidt muligt overholdes, hvorfor det er vigtigt, at du fra starten informerer din psykolog om, hvordan dit forløb bedst tilrettelægges i din hverdag. Det er bedre at lægge en god plan fra starten end at skulle ændre den undervejs, og der er gode muligheder for at få dit forløb til at passe til dig og de forhold, der gør sig gældende i dit liv, og som skal respekteres.

Skulle der ekstraordinært opstå en situation, der forhindrer dig i at overholde den fastlagte aftale, skal afbuddet finde sted SENEST DAGEN FØR INDEN KL. 15.00. Såfremt du ikke kan få direkte telefonisk kontakt, skal du blot lægge en besked på telefonsvareren. Dette gælder også i weekenden. Finder afbuddet sted efter kl. 15.00 dagen før, hæfter du desværre for egenbetalingen, men der trækkes ikke beløb fra de gange, du er blevet bevilliget fra Den Offentlige Sygesikring.

Disse rammebetingelser skyldes bl.a., at psykologen ikke har mulighed for at indkalde en ny person med så kort varsel til den tid, der var reserveret til dig. Betingelserne er i overensstemmelse med gældende retningslinjer for privatpraktiserende psykologer, og gør sig gældende uanset årsag til afbud (f.eks. sygdom). Har du spørgsmål til rammerne for et samtaleterapeutisk forløb, er du altid velkommen til at kontakte din psykolog.