Psykologer ved Psykologcenter Limfjorden

Psykolog er en beskyttet titel, der kræver en femårig lang universitetsuddannelse. Siden kan psykologen autoriseres gennem Psykolognævnet i Socialministeriet. Det er din garanti for, at faglighed og velafprøvede metoder ligger til grund for behandlingen. Hos Psykologcenter Limfjorden bliver du mødt med forståelse for din situation i lyset af en velfunderet viden om, hvordan vi psykologisk fungerer som mennesker.

Mit navn er Gregers Gertsen. Jeg er uddannet psykolog fra Aalborg Universitet, og er blevet autoriseret primært med baggrund i arbejde indenfor den kliniske psykologi og psykoterapi. Mit arbejde dækker bredt fra behandling af psykiske lidelser til støtte og professionel vejledning i de kriser, vi kan møde i livet. Jeg har desuden erfaring med stressrelaterede reaktioner med fokus på arbejdsmiljø og andre personlige forhold af betydning. Som parterapeut har jeg arbejdet med udfordringer og vanskeligheder i samlivet med henblik på at bedre forståelse og styrke relationen. Er du i tvivl om, hvad terapi kan tilbyde dig, er du altid velkommen til uforpligtende at kontakte mig og høre nærmere om de muligheder, der er for dig.

Ved siden af mit samtaleterapeutiske virke holder jeg kurser og foredrag om psykologi og psykologiske problemstillinger, superviserer andre psykologer i psykoterapi, samt fungerer som censor på de danske universiteter i klinisk psykologi og socialpsykologi. Endvidere er jeg repræsentant for psykologer med ydernummer ved Region Nordjylland i det Regionale Samarbejdsudvalg (RSU). RSU forvalter ydernummerordningen samt bidrager i forbindelse forhandling af praksisoverenskomst mellem Dansk Psykologforening og Danske Regioner.

Jeg hedder Monika Ostapiuk. Jeg er uddannet psykolog i Polen, og godkendt af Psykolognævnet i Danmark i 2008. Jeg er efteruddannet i systemisk intervention og terapi. Primært arbejder jeg ud fra en systemisk tilgang, og bruger en involverende, engagerende og procesorienteret metode. Målet er bevidstgørelse af ressourcer og realistiske og bæredygtige løsninger. I terapien anvender jeg forskellige håndgribelige og handlefokuserede værktøjer, og jeg tager altid udgangspunkt i mine klienters behov og problemformulering/ fortælling. Jeg tror på, at ressourcerne til forandring er til stede i alle mennesker, og udfoldes i den anerkendende og reflekterende terapeutiske relation. Jeg har erfaring med børne- og familiebehandling, supervision, psykologiske undersøgelser og projektarbejde. I øvrigt har jeg faglig og personlig ballast i forhold til psykologiske temaer omkring tilpasningsprocesser, sprog og identitet. Jeg modtager ikke lægehenvisninger, men du er velkommen til at kontakte for at høre om dine alternative muligheder for forløb hos mig. O mnie, polski jezyk