Psykologisk undersøgelse

Psykologcenter Limfjorden udbyder psykologiske undersøgelser og udredninger med henblik afklaring og videre forløb fremadrettet.

Hvad kan man bruge en psykologisk undersøgelse til? 

Man kan bruge psykologiske undersøgelser i en række henseender. Eksempelvis kan de hjælpe med at kaste lys over personlige ressourcer og udfordringer, der spiller en afgørende rolle for en persons erhvervsmuligheder og udvikling. Således vil man, på baggrund af en psykologisk undersøgelse, have det bedste udgangspunkt, når man skal tilrettelægge et succesfuldt forløb, uanset om der er tale om at finde den rigtige uddannelse, eventuel jobprøvning, praktik eller karriereskift. Mange gange kan en psykologisk undersøgelse ligeledes vise sig nyttig med henblik på at klarlægge udviklingspotentialer samt vurdering af egnethed til de tilbud og behandling vedkommende vil kunne drage nytte af, f.eks. ved længevarende sygemelding.

Ud fra en god psykologisk undersøgelse kan man mindske risikoen for fejlplacering. Ligeledes kan opmærksomhed på individuelle fokuspunkter give gode forudsætninger for at imødegå de mentale udfordringer, der kan være forbundet med et givent tiltag. Iværksættelse af utilpassede tilbud kan give oplevelse af nederlag og utilstrækkelighed og således koste dyrt i flere henseender. En psykologisk undersøgelse kan med andre ord hjælpe mennesker videre i den rigtige retning med hensyn til personlige ressourcer relativt til de rammer, som vedkommende skal fungere i.

Høj kvalitet i produkt og samarbejde

Ved psykologiske undersøgelser og udredninger findes i dag flere tilbud. Det billigste tilbud kan vise sig dyrt på sigt, ligesom man selvfølgelig ikke skal betale for et større omfang, end der er behov for. Derfor er det vigtigt at gøre sig klart, hvad undersøgelsen skal bruges til. En psykologisk undersøgelse er som udgangspunkt først indsatsen værd det øjeblik, hvor de rette områder er blevet belyst, og resultaterne er iværksat på den rigtige måde.

Ved Psykologcenter Limfjorden er det centralt at kvaliteten af undersøgelserne, produktet og samarbejdet er i top. Derfor har vi kun tilknyttet psykologer, der er eksperter på området, og som kan vejlede kompetent i de pågældende sager. En god vejledning kan indbefatte, hvad undersøgelsen skal bidrage med i den aktuelle sag, men kan også i det efterfølgende hjælpe til i en konkret iværksættelse af resultaterne til alles bedste. I den forbindelse kan den undersøgte eller sagsbehandler altid kontakte og få områder uddybet ud fra de resultater, der foreligger. For os er det vigtigt, at der er en tydelig forbindelse mellem en psykologfaglig ekspertvurdering og en konkret virkelighed, hvor centrale fund kan omsættes til reelle tiltag. Dette gøres bedst i et konstruktivt samarbejde mellem alle parter.

Den psykolog der udfører undersøgelsen, trækker på relevante erfaringer indenfor arbejde med afklaring og tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er ligeledes erfaringer i samarbejde med erhvervsskolerne med henblik på tilbud, der skal fastholde unge i uddannelse samt undervisning af jobkonsulenter i psykologiens bidrag til sagsbehandling og forståelse for de mentale barrierer, der kan forekomme. Der er således ikke blot tale om en teoretisk psykologfaglig viden, men også en dybere forståelse for arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet, hvilket afspejles i det samarbejde, Psykologcenter Limfjorden lægger op til.

Alle psykologiske undersøgelser følger en høj etisk standard, hvad angår de metoder, der anvendes. De konklusioner, der eventuelt måtte drages, bygger altid på anerkendte tests. Dette gør sig gældende, uanset om der er tale om evne og intelligenstest eller afdækning af mere personlighedsorienterede ressourcer og profiler. De psykologiske tests giver et videnskabeligt forankret resultat, der er grundlagt på årtiers forskning indenfor psykologiske undersøgelser. Et psykologisk testbatteri er ofte godt at inddrage, fordi det kan specificere, hvor ressourcer og udfordringer ligger, også ved områder der ikke umiddelbart var tydelige og tilgængelige.

Ingen ventetid

I forbindelse med sagsbehandling er tid ofte en afgørende faktor. Ventetid kan være frustrerende, når man gerne vil videre, men ikke ved, hvad der skal ske. Samtidig gør en række politiske tiltag sig også gældende i tiden, hvilket sætter krav om hurtig omstilling og afklaring i højsædet. Ved Psykologcenter Limfjorden gør vi meget ud af at tilbyde en tid hurtigt, når en psykologisk undersøgelse bestilles. Derfor har vi tilknyttet personale til udelukkende at koncentrere sig om denne type arbejde, hvilket betyder, at undersøgelsen igangsættes næsten med det samme. Således tilstræber vi at indkalde personen til undersøgelsen allerede indenfor halvanden uge.

Er der spørgsmål til undersøgelsers udførelse eller igangværende sager, kan der rettes henvendelse ved telefonnummer 98 66 96 70 eller via mailadresse info@psykologcenter.com