Online samtaleterapi med lægehenvisning

Som et nyt tilbud udbyder Psykologcenter Limfjorden nu online samtaleterapi. Tilbuddet henvender sig til dem, som måtte ønske hjælp, men som har svært ved at dukke op på klinikadressen, eller af andre årsager finder tilbuddet mere belejligt i en travl hverdag. Samtidig giver tilbuddet mulighed for at starte sin behandling op på trods af geografiske afstande, og der er således ingen begrænsning på, hvor i landet, du befinder dig, så længe du har en computer med internet. Du behøver ikke at være god til computer eller have ekstra udstyr for at komme godt i gang.

Sundhed.dk har stillet en sikker platform til rådighed til psykologer med ydernummer. Man henvender sig på et ”digitalt venteværelse” via sit CPR.nr., og samtalerne foregår via videoforbindelse. På den måde sidder du nærmest overfor psykologen, og I kan se hinanden under behandlingen. Din psykolog vil vejlede dig, og sende dig det link, du skal bruge, så du hurtigt kan komme i gang og sammen med din psykolog arbejde med det, som er vigtigt for dig.

Eftersom tilbuddet er nyt, er der kort venteliste på at komme i gang med sin behandling. Egenbetalingen foregår via MobilPay eller via bankoverførsel til samme takst som angivet her. Ligesom ved almindeligt fremmøde får du tilskud, hvis du er medlem af Sygeforsikring ”danmark”.